Ασύρματο σύστημα καρδιακής αποκατάστασης, Ergoline ERS-2 με εργοποδήλατο Ergoselect

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η σταδιακή ανάπτυξη της απόδοσης του καρδιαγγειακού συστήματος είναι ένας από τους κύριους στόχους της καρδιακής αποκατάστασης. Η εκγύμναση με εργόμετρο, με βάση τυποποιημένα πρωτοκόλλα, κατακτά όλο και περισσότερο τη θέση του χρυσού κανόνα στην αποκατάσταση. Σε στενή συνεργασία με γιατρούς και φυσιοθεραπευτές, η Ergoline ανέπτυξε το νέο σύστημα ERS 2, ένα έξυπνο, εξελιγμένο εργαλείο το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται εύκολα και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Σήμερα, οι κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας για την καρδιακή αποκατάσταση επιβάλουν υψηλές απαιτήσεις σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα. Η απόκτηση και αποθήκευση του πλήρους πακέτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΗΚΓ, του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, για όλη την διάρκεια της εκγύμνασης, είναι ύψιστης σημασίας.

Από τη δημιουργία των επιμέρους πρωτοκόλλων εκγύμνασης και την αξιόπιστη παρακολούθηση των ασθενών, έως τον αυτόματο έλεγχο των συνδεδεμένων εργομέτρων και διαδρόμων, καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των συνεδριών, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για συμβιβασμούς.

Η πλήρης τεκμηρίωση όλων των στοιχείων - ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους - είναι απαίτηση για την ουσιαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκγύμνασης.

Το ασύρματο σύστημα ERS 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέχρι και 16 ασθενείς. Παρέχει το σήμα ηλεκτροκαρδιογράφου ασύρματα (τηλεμετρικά). Μετράει τον καρδιακό ρυθμό και έχει απεριόριστο αριθμό εκπαιδευτικών προτύπων ανά ασθενή.

Με δυνατότητα αποθήκευσης σε πραγματικό χρόνο του ΗΚΓ και άλλων δεδομένων της μέτρησης, για μέχρι και 16 ασθενείς, ο επιστήμονας υγείας είναι σε θέση να αξιολογήσει γρήγορα την κατάσταση του ασθενούς, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης. Οι ειδοποιήσεις, των οποίων τα κριτήρια μπορεί να οριστούν διαφορετικά για κάθε μεμονωμένο ασθενή, εμφανίζονται άμεσα στην οθόνη σε κάθε υπέρβαση των κριτηρίων.

Τα κριτήρια αυτά, μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα ακόμη και κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Εκτός από τα παραμετροποιημένα από τον χρήστη πρωτόκολλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αυτόματη λειτουργία με πρωτόκολλα ορίων καρδιακών παλμών ή σταθερού φορτίου, ανά πάσα στιγμή. Είναι επίσης δυνατό να σταματήσει η εκγύμναση σε ένα συγκεκριμένο ασθενή αν κριθεί αναγκαίο.

Με μια σειρά από επιλογές για τον καθορισμό των φάσεων προθέρμανσης, άσκησης και αποκατάστασης, το προσωπικό πρωτόκολλο εκγύμνασης του ασθενούς είναι πολύ εύκολο να διαμορφωθεί.

Μπορεί να καθοριστεί ένα φορτίο για πρωτόκολλα σταθερού φορτίου, ή να οριστεί ένας στόχο καρδιακών παλμών και το εργόμετρο θα προσαρμόσει το φορτίο για να κρατήσει τον παλμό σε σταθερό ρυθμό.

Μπορεί, επίσης, να επιλεγεί η Διαλειμματική Προπόνηση για την ανταπόκριση σε εκγύμναση ειδικών απαιτήσεων. Τα πρωτόκολλα Διαλειμματικής Προπόνησης καθορίζουν την ατομική εκγύμναση με ακρίβεια δευτερολέπτου - το γράφημα βοηθά στον καθορισμό των φάσεων του πρωτοκόλλου.

 

Υπάρχει η δυνατότητα κάνοντας κλικ σε τρέχοντα δεδομένα της εκγύμνασης ενός συγκεκριμένου ασθενή οποιαδήποτε στιγμή, αυτά να απεικονιστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα δεδομένα του ΗΚΓ που είναι αποθηκευμένα μέχρι αυτό το σημείο μπορούν να επανεξεταστούν στην οθόνη και κατά την διάρκεια της εκγύμνασης.
Συγκρίνοντας άμεσα τα δεδομένα με τα προηγούμενα τεστ, παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του ασθενή. Ενώ παρατηρούνται τα δεδομένα ενός ασθενή κατά την εκγύμναση, δεν χάνεται η επαφή με τα δεδομένα των υπολοίπων και υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε κάποιον άλλο ασθενή, ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε μέτρηση του ασθενή μπορεί να επανεξεταστεί. Το πλήρες ΗΚΓ καθώς και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες για ανάλυση. Σημειωμένοι χρόνοι κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης είναι άμεσα προσβάσιμοι από τον χρήστη, όπως και όλα τα προηγούμενα αποθηκευμένα προφίλ, με ένα κλικ.

Με βάση το διάγραμμα απεικόνισης όλων των δεδομένων της εκγύμνασης που έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να αξιολογηθεί εύκολα η έκβαση της θεραπείας.
Εκτός από τα επίπεδα φορτίου που επετεύχθησαν, τα διαγράμματα παρέχουν επίσης μια συνοπτική, σαφή παρουσίαση των τάσεων του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης (φάσεις πρωτοκόλλου προθέρμανση, άσκηση, αποκατάσταση).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων σε μορφή πίνακα και η εξαγωγή τους για περαιτέρω επεξεργασία.

Το ασύρματο σύστημα ERS απάγει χωρίς παρεμβολές το σήμα ΗΚΓ μέσα στο χώρο της άσκησης είτε ο ασθενής βρίσκεται στο εργοποδήλατο είτε σε κάποιο άλλο όργανο αποκατάστασης παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση του καθ’ όλη την διάρκεια της προπόνησης.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Bluetooth κλάσης 1

 • Tablet PC για εμφάνιση των ΗΚΓ σε όλο το χώρο (προαιρετικό). Ο επιστήμονας υγείας μπορεί να κινείται από όργανο σε όργανο και να παρακολουθεί μέσω του tablet PC σε πραγματικό χρόνο το ΗΚΓ του ασθενή είτε είναι μπροστά του είτε όχι.

 • Εμβέλεια μετάδοσης μέχρι 100m (με οπτική επαφή).

 • Χρησιμοποιεί ζώνη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

 • Διαθέτει προφίλ προπόνησης.

 • Διαθέτει εξατομικευμένη εισαγωγή κατωφλίου.

 • Αποθηκεύει αυτόματα όλα τα δεδομένα.

 • Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς είναι πάντα ορατό κατά την προπόνηση.

 • Εξατομικευμένη προσαρμογή του προφίλ εκγύμνασης πριν και κατά την προπόνηση.

 • Σύγκριση ολοκληρωμένων προπονήσεων (Λειτουργία ανάλυσης).

 • Λειτουργία drag and drop για την αντιστοίχιση του ασθενή στο εργόμετρο.

 • Σύγκριση όλων των αποθηκευμένων δεδομένων.

 • Γραφήματα και διαγράμματα.

 • Σχολιασμός Ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

 • Λειτουργία εκτύπωσης.

Τα εργόμετρα της οικογένειας ergoselect εγγυώνται απόλυτη ασφάλεια και απροβλημάτιστη λειτουργία, ακόμη και μετά από συνεχείς μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 35.000 εργόμετρα Ergoline χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία, ιατρεία και κέντρα αποκατάστασης παγκοσμίως.

Χαρακτηριστικά εργοποδηλάτου ergoselect 100p

 

 • Χειροκίνητη προσαρμογή ύψους σέλας για ασθενείς από 120 έως 210 cm με μέγιστο βάρος 160kg. Το συνεχώς ρυθμιζόμενο ύψος της σέλας σας επιτρέπει να βρείτε την σωστή θέση για κάθε εξεταζόμενο ενώ το άνετο, μεγάλο κάθισμα αποτρέπει σημάδια πίεσης.

 • Η κλίση της χειρολαβής ρυθμίζεται κατά 360ο έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε εξεταζόμενο ανάλογα με το ύψος του.

 • Παροχή ενέργειας 90 - 265 V.

Μονάδα επιβάρυνσης

 • Σύστημα «φρεναρίσματος» ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή.

 • Επιβάρυνση ανεξάρτητη ταχύτητος από 6 έως 999 Watt.

 • Ακρίβεια επιβάρυνσης χάρη στο σύστημα DIN VDE 0750-238.

 • Εύρος περιστροφών από 30 έως 130 rpm.

Προγράμματα επιβάρυνσης

 • 5 διαφορετικά και προεγκατεστημένα προγράμματα stress test (πχ WHO).

 • 10 προγράμματα διαθέσιμα για προσδιορισμό από το χρήστη.

 • Χειροκίνητη προσαρμογή επιβάρυνσης.

Μονάδα ελέγχου /οθόνη

 • Η κονσόλα ελέγχου είναι εύκολη στη χρήση. Με το πάτημα μόνο μερικών κουμπιών ξεκινάει η δοκιμασία του τεστ. Στην φωτιζόμενη οθόνη εμφανίζονται οι πιο σημαντικές παράμετροι (φορτίο, χρόνος εξέτασης και η τρέχουσα ταχύτητα των πεντάλ).

 • Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο μεμβράνης.

 • Οθόνη LED για τον ασθενή (rpm).

Διασύνδεση με υπολογιστή.

Δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου πιεσόμετρου και οξύμετρου.

Εργονομικός σχεδιασμός.

Το εργόμετρο έχει 2 ρόδες στο μπροστινό μέρος για εύκολη μεταφορά. Τα ρυθμιζόμενου ύψους πόδια εγγυώνται τη σταθερότητα του εργόμετρου κατά τη διάρκεια του τεστ, αλλά επίσης και στα ανισόπεδα πατώματα.

Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα και προστατευμένα κάτω από το εργοποδήλατο.

Μπορεί να συνδεθεί με συσκευές ηλεκτροκαρδιογραφίας και να εκτελέσει αυτόματα μια πλήρη δοκιμασία κόπωσης.

Η στιβαρή μηχανική κατασκευή εγγυάται εξαιρετική ασφάλεια και
απρόσκοπτη λειτουργία, ακόμη και όταν το εργόμετρο είναι συνεχώς σε λειτουργία.

 


 • Ένας από τους κύριους κατασκευαστές εργομέτρων και συστημάτων καρδιακής αποκατάστασης για πάνω από 25 έτη.

 • Αντιπροσωπεύει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού.

 • Εξοπλισμός που αναπτύσσεται και παράγεται στην Γερμανία, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά Γερμανικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 • Συνεχής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

 • Ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης.

Pin It

Sitemap - Όροι χρήσης - F.A.Q.