Πάμε παραλία;

Πάμε παραλία;

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ευεξία είναι θεμελιώδης για την υγεία. Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας ορίζει την υγεία ως «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»(1). Το περπάτημα έχει αποδειχθεί ότι είναι μια οικονομική και προσιτή μορφή σωματικής άσκησης που μπορεί να προβλέψει στεφανιαία νόσο, να αντιμετωπίσει τη παχυσαρκία και να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης (2,3,4). Το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το αν ένα άτομο περπατάει (5). Οι άνθρωποι περπατούν καλύτερα όταν είναι μαζί με ένα άλλο άτομο (6). Το περπάτημα δύο ατόμων γίνεται περισσότερο απολαυστικό από το να περπατάς μόνος σε εξωτερικούς χώρους(7). Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και σωματικής δραστηριότητας όπως είναι το περπάτημα. Τα άτομα ενθαρρύνονται να περπατούν με παρέα σε φυσικά περιβάλλοντα που είναι αισθητικά όμορφα, διατηρημένα, προσβάσιμα, περιέχουν μονοπάτια και θεωρούνται ασφαλή (8,9).


Δύο κύριες θεωρίες παρέχουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το φυσικο περιβάλλον βελτιώνει την ευεξία. Η πρώτη θεωρία αποκατάστασης προσοχής θέτει το φυσικό περιβάλλον ικανό να αποκαταστήσει τη ψυχική κόπωση που αφορά την εξάντληση της ικανότητας του ατόμου να κατευθύνει την προσοχή. Τα ερεθίσματα του φυσικού περιβάλλοντος υποτίθεται ότι προσελκύουν εύκολα την ακούσια προσοχή επιτρέποντας την αποκατάσταση της κατευθυνόμενης προσοχής (10,11). Η δεύτερη θεωρία αντικατοπτρίζει το πλαίσιο της ψυχο-φυσιολογικής μείωσης του στρες θεωρώντας ότι η φύση εισάγει έμφυτες συναισθηματικές, φυσιολογικές, γνωστικές και συμπεριφορικές αποκρίσεις (12,13). Τα αποκαταστατικά οφέλη της φύσης σύμφωνα με τη πρώτη θεωρία ενισχύονται από θετική επίδραση και προσοχή ενισχύοντας την ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία μειώνοντας τα αρνητικά συναισθήματα και το στρές με βάση την δεύτερη θεωρία (10,11,12,13). Τα οφέλη αυτά είναι πρόσθετα σε σύγκριση με άτομα που ασκούνται (περπάτημα) σε εσωτερικούς χώρους ή στον αστικό ιστό (14).


Τα υδάτινα περιβάλλοντα έχουν αποδειχθεί ότι επιδρούν καλύτερα στην υγεία και ευημερία από άλλα φυσικά περιβάλλοντα (15). Υπάρχει μια κλίση προς το μπλέ όσον αφορά την ψυχική υγεία η οποία αυξάνεται όσο πιο κοντά ένα άτομο ζεί στη θάλασσα πάνω και από τις θετικές επιπτώσεις του πράσινου περιβάλλοντος (16). Άσκηση κοντά σε παραθαλάσσιο περιβάλλον έδειξε μεγαλύτερες βελτιώσεις στην αυτοεκτίμηση και διάθεση σε σύγκριση με άσκηση σε αστικό πράσινο χώρο, χωράφια και δασικές εκτάσεις (17). Το περιβάλλον της παραλίας και του ποταμού παρέχει υψηλά επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας και χαμηλά επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων. Το ευχάριστο περιβάλλον που προσφέρεται δημιουργεί καλύτερη διάθεση φέρνοντας στο νου ευτυχισμένες προσωπικές αναμνήσεις δημιουργώντας καλύτερη νοητική υγεία και περισσότερη διάθεση για άσκηση (18). Μελέτες έχουν εντοπίσει αύξηση του ενεργειακού κόστους ανα μονάδα απόστασης όταν το περπάτημα εκτελείται σε παραλιακό καθεστώς όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η άμμος από ότι στις σκληρές επιφάνειες (γρασίδι) (19,20). Το περπάτημα στην άμμο απαιτεί 2,1 - 2,7 φορές περισσότερη ενεργειακή δαπάνη από ότι στη σκληρή επιφάνεια (20). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί σημαντική αύξηση στο καρδιακό ρυθμό, πρόσληψη οξυγόνου, διοξειδίου άνθρακα, κατά λεπτό αερισμού από ότι το περπάτημα σε γρασίδι (21).


Τα οφέλη των περιπάτων στην θαλάσσια ύπαιθρο επιβεβαιώνουν την σημασία τέτοιων προγραμμάτων για τη βελτίωση της ψυχολογικής και συναισθηματικής ευεξίας και την άυξηση της σωματικής υγείας μέσω της άσκησης.

1. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June–22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the Representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, No. 2, p. 100) and Entered into Force on 7 April 1948. The Definition has not been Amended since 1948. Available online: http://www.who.int/suggestions/faq/en/(accessed on 22 October 2013).
2. World Health Organization. Cardiovascular Diseases (CVDs) Factsheet Number,317.Available,online:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ (accessed on 22 October 2013).
3. Morabia, A.; Costanza, M.C. Does walking 15 minutes a day keep the obesity epidemic away? Simulation of the efficacy of a population wide campaign. Am. J. Public Health 2004, 94,434–440.
4. Armstrong, K.; Edwards, H. The effectiveness of a pram-walking exercise programme in reducing depressive symptomatology for postnatal women. Int. J. Nurs. Pract. 2004, 10, 177–194.
5. Sallis, J.F.; Owen, N.; Fisher, E.B. Ecological Models of Health Behavior. In Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice, 4th ed.; Glanz, K., Rimer, B.K.,Wiswanath, K., Eds.; Jossey-Bass: San Francisco, CA, USA, 2008; pp. 465–486.
6. Ball, K.; Bauman, A.; Leslie, E.; Owen, N. Perceived environmental aesthetics and convenience and company are associated with walking for exercise among Australian adults. Prev. Med. 2001,33, 434–440.
7. Johansson, M.; Hartig, T.; Staats, H. Psychological benefits of walking: Moderation by company and outdoor environment. Appl. Psychol. Health Well-Being 2011, 3, 261–280
8. Mytton, O.T.; Townsend, N.; Rutter, H.; Foster, C. Green space and physical activity: An observational study using health survey for England data. Health Place 2012, 18, 1034–1041.
9. Lee, A.C.K.; Maheswaran, R. The health benefits of urban green spaces: A review of the evidence. J. Public Health 2011, 33, 212–222.
10.Kaplan, R.; Kaplan, S. The Experience of Nature: A Psychological Perspective; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1989.
11.Kaplan, S. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. J. Environ. Psychol. 1995, 15, 169–182.
12.Ulrich, R. Aesthetic and Affective Response to Natural Environment. In Human Behavior and the Natural Environment; Altman, I., Wohlwill, J., Eds.; Plenum Press: New York, NY, USA,1983; pp. 85–125.
13.Ulrich, R.; Simons, R.; Losito, B.; Fiorito, E.; Miles, M.; Zelson, M. Stress recovery during exposure to natural and urban environments. J. Environ. Psychol. 1991, 11, 201–230.
14.Bowler, D.E.; Buyung-Ali, L.; Knight, T.; Pullin, A.S. A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments. BMC Public Health 2010, 10, doi:10.1186/1471-2458-10-456.
15. Wheeler, B.W.; White, M.; Stahl-Timmins, W.; Depledge, M.H. Does living by the coast improve health and wellbeing? Health Place 2012, 18, 1198–1201.
16. White, M.P.; Alcock, I.; Wheeler, B.W.; Depledge, M.H. Coastal proximity, health and well-being: Results from a longitudinal panel survey. Health Place 2013, 23, 97–103.
17. Barton, J.; Pretty, J. What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? A multi-study analysis. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 3947–3955.
18. Hinds, J.; Sparks, P. The affective quality of human-natural environment relationships.Evolut. Psychol. 2011, 9, 451–469.
19. ZAMPARO, P., PERINI, R., ORIZIO, C., SACHER, M. and FERRETTI, G. The energy cost of walking or running on sand. European Journal of Applied Physiology. 1992, 65, 183–187.
20. LEJEUNE, T.M., WILLEMS, P.A. and HEGLUND, C. Mechanics and energetics of human locomotion on sand. The Journal of Experimental Biology. 1998, 201, 2071–2080.
21. Davies S.E.H, Mackinnon S.N. The energetics of walking on sand and grass at various speeds. Ergonomics. 2006, 49(7), 651-660.


(42 km, Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, Σαρωνίδα 190 13).

Pin It

Sitemap - Όροι χρήσης - F.A.Q.